top of page

Praktische informatie

Op deze pagina lees je meer over mijn werkwijze, de kosten, belangrijke informatie over het niet kunnen nakomen van een afspraak, aan welke kwaliteitseisen mijn praktijk voldoet en wat te doen als je niet tevreden bent over de behandeling. Ook informatie voor verwijzers en de actuele wachttijd kun je hier vinden. 

Bureau Visser
Werkwijze

Mijn werkwijze

1. Kennismaking

We beginnen met een telefonische, vrijblijvende afspraak om kennis te maken en om helder te krijgen of je met jouw klachten bij mij aan het goede adres bent. Als ik inschat dat een andere hulpverlener jou beter kan helpen, zal ik dat bij je aangeven.

2. Diagnostiek

Na de kennismaking volgen één of enkele intakegesprekken waarin ik vragen stel over jouw achtergrond, de aard en duur van je klacht(en), de reden dat je hulp zoekt en wat je hoopt te bereiken met de behandeling. Met jouw toestemming nodig ik ook een keer je partner, kinderen of belangrijke anderen uit. De diagnostiekfase is bedoeld om een goed beeld te krijgen van wie je bent en wat je nodig hebt. Deze fase wordt afgesloten met een behandeladvies.

 

Op basis van het advies maken we samen een behandelplan waarin het doel van de behandeling en de behandelmethode worden opgenomen. Met jouw toestemming wordt hiervan een samenvatting aan de verwijzer gestuurd.

3. Behandeling

Individuele gesprekken duren 45 tot 60 minuten en gesprekken samen met jouw partner en/of kind(eren) of belangrijke anderen 75 minuten. De hoeveelheid gesprekken en hoe vaak deze plaatsvinden, stellen we vast in het behandelplan. 

 

Mijn praktijk is niet toegerust op het bieden van crisishulp. Neem in noodgevallen contact op met je huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost. 

4. Evaluatie en afronding

Tijdens de behandelfase houden we goed in de gaten of je baat hebt bij de behandeling. De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd, daar maken we afspraken over. Het is belangrijk dat jij je voldoende gehoord voelt door mij. Als dit niet het geval is, als je klachten niet minder worden of als je andere problemen in het contact ervaart, dan helpt het om dit bespreekbaar te maken. Samen kunnen we kijken wat we eraan kunnen doen. Soms komen we tot de conclusie dat je ergens anders beter op z’n plek bent. 

Na afloop van de behandeling ontvangt de verwijzer, na jouw instemming, een schriftelijk bericht. 

Meer informatie over psychologische behandeling, vind je hier.

Wachttijd

Op dit moment heb ik een wachttijd van 2 weken.

Bijgewerkt op 01-01-2024.

Bureau Visser

De kosten

In mijn praktijk hanteer ik de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) vastgestelde maximumtarieven voor de klinisch psycholoog. Een intakegesprek duurt meestal 60 minuten en kost €242,66. Een behandelgesprek duurt 45-60 minuten en kost €179,24 (45 minuten) en €212,- (60 minuten). Ik heb geen contracten met verzekeraars afgesloten. Dat betekent dat je de factuur aan mij betaalt en daarna zelf indient bij je verzekeraar. Afhankelijk van je polis keert de zorgverzekeraar 60% tot 100% van de factuur aan jou uit. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijzing van de huisarts nodig. Verder dien je rekening te houden met een jaarlijks eigen risico dat eerst wordt opgemaakt.

Ik adviseer je om voorafgaand aan het intakegesprek je polisvoorwaarden goed te checken zodat je helder hebt welk percentage van de factuur door jouw zorgverzekeraar wordt vergoed en je niet voor financiële verrassingen komt te staan.

Als beperkte financiën je ervan weerhouden om je aan te melden, geef dit dan gerust aan in het telefonische kennismakingsgesprek. Samen zoeken we naar een oplossing

De behandeling zelf betalen kan ook, dan is een verwijzing van de huisarts niet nodig en betaal je €110,- voor een consult van 45 minuten. 

Voor meer informatie over de tarieven en betalingsvoorwaarden,

zie hier. Voor meer informatie over contractvrij werken, klik hier. Voor meer informatie over bekostiging van de GGZ door het zorgprestatiemodel, klik hier.

Kosten

Bij annulering

Kun je een afspraak niet door laten gaan, meld dit dan zo snel mogelijk per mail of telefoon. Voor een afspraak die minder dan 24 uur van tevoren is afgezegd of waarop je niet bent verschenen, wordt €50,- in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Informatie voor verwijzers

Om de behandeling vergoed te krijgen, is een schriftelijke verwijzing nodig. Dit kan per beveiligde email (ZorgMail). In de verwijzing moet in ieder geval worden vermeld: naam en BSN-nummer van de cliënt, verwijzing voor specialistische GGZ of generalistische basis GGZ, voorlopige diagnose, vraagstelling, AGB-code van de huisarts en de huisartsenpraktijk en de datum van verwijzing.

In geval van twijfel over een verwijzing en voor andere vragen, kunnen we telefonisch of per email overleggen. Klik hier  voor overige informatie.

Mijn praktijk is niet toegerust op het behandelen van crisisgevoelige problematiek of problematiek waarvoor psychofarmaca zijn geïndiceerd.

Bureau Visser

Als BIG-geregistreerd psycholoog houd ik mij aan de beroepscode, zoals opgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Mijn praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen, voortvloeiend uit de beroepsregistratie. Zie hier de brochure kwaliteitsbeleid van de LVVP. Mijn kwaliteitsstatuut is in te zien op de praktijk.

 

Mocht je desondanks niet tevreden zijn over de geleverde zorg en komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op de klachtenprocedure van de LVVP.

bottom of page